17 Kasım 2019 İLK ADIMIN 100. YILI ANISINA

Katılım Şartları

1. Sempozyumun dili, Türkçedir.

2. Bir yazar, en fazla bir bildiri ile katılabilir.*

3. Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

4. Bildiri sunum süresi 15 dakikadır. Her sunumdan sonra soru – cevap / tartışma için ayrıca 5 dakika süre verilir.

5. En az 250 sözcükten oluşan bildiri özetleri, web sayfamızdaki başvuru formu doldurularak en geç 07 Haziran 2019 tarihine kadar gönderilmelidir. Bildiriler, Kayıt ve Bildiri Gönderim sayfasından “Sempozyum Kayıt ve Bildiri Gönderim” bağlantısı üzerinden gönderilecek, e-posta ya da başka yollarla gönderilen bildiri özetleri ya da tam metinler dikkate alınmayacaktır.

6. Sempozyum sistemine gönderilen bildiri özetleri en az iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden de olumsuz gelen bildiri özetleri kabul edilmez. Hakemlerden biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, üçüncü bir hakemin görüşüne müracaat edilir. Değerlendirilmeye gönderilen bildirilerde yazar(lar)ın isimleri gizli tutulur.

7. Hakem raporları sonucunda başvurusu kabul edilen bildiri sahiplerinin listesi 28 Haziran 2019 tarihinde sayfamızda ilan edilecektir. Sempozyum kabul yazıları bildiri sahiplerine 05 Temmuz 2019 tarihinde gönderilecektir.

8. Sempozyumda sunulan bildirilerin tamamı, 2019 yılı içinde yayımlanacaktır. Bu sebeple kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin, Türkçe ve İngilizce özetleriyle birlikte ve yazım kuralları menüsünde istenen biçimde (MLA), 23 Eylül 2019 tarihine kadar internet sayfamızdaki “Sempozyum Kayıt ve Bildiri Gönderim” bağlantısı aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

9. Katılımcılar, ulaşım giderlerini kendileri karşılayacaklardır.

10. Katılımcıların konaklama, yemek, sempozyum çantası ve etkinlik giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır.

11. Sempozyum katılım ücretleri “23 Ağustos 2019” tarihine kadar yatırılmalıdır.

12. Sempozyum katılım ücreti, yurtiçinden katılacaklar için 400 TL, yurtdışından katılacaklar için ise 100 Dolar olarak belirlenmiştir. Katılım ücretlerinin “23 Ağustos 2019” tarihine kadar aşağıda belirtilecek ilgili hesap numaralarına yatırılması gerekmektedir. Katılım ücreti, bildiri sahibinin adı belirtilerek yatırılmalıdır.

 Çok yazarlı bildirilerde sempozyuma gelecek yazar başına 400 TL katılım ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bildiri sahiplerinden sadece birinin 15-17 Ekim 2019 tarihlerini kapsayan üç gecelik konaklama, yemek, sempozyum çantası ve etkinlik giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Diğer yazar ya da yazarlar sempozyuma gelecekse konaklama ücreti kendilerine ait olup yatıracakları katılım ücreti karşılığında sempozyum çantası, yemek ve diğer etkinlik harcamaları Sempozyum Düzenleme Kurulunca sağlanacaktır. Bir yazarın birden fazla bildiride adının bulunması Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından benimsenmemektedir. Bu bildirilerin hakemlik süreci olumlu biçimde sonuçlansa dahi bildirilerden biri kabul edilecektir.

Ödeme Bilgileri:

Hesap Adı: HOŞKADEM İŞLETMELERİ TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Şube: GARANTİ BANKASI – ÜNİVERSİTE ŞUBE
HESAP NO: 190-6289105
IBAN: TR620006200019000006289105

Katılım Ücreti: 

Yurt İçi: 400 TL 
Yurt Dışı: 100 Dolar ya da 100 Dolar’ın TL olarak karşılığı