17 Kasım 2019 İLK ADIMIN 100. YILI ANISINA

Önemli Tarihler

İlk Duyuru25 Ocak 2019
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi07 Haziran 2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı  28 Haziran 2019
Kabul Yazılarının Gönderilme Tarihi     25 Temmuz 2019
Kayıt Ücretlerinin Son Yatırılma Tarihi 23 Ağustos 2019
Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderime Tarihi23 Eylül 2019
Sempozyum Programının İlanı 30 Eylül 2019