25 Nisan 2019 İLK ADIMIN 100. YILI ANISINA

Önemli Tarihler

İlk Duyuru25 Ocak 2019
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi17 Mayıs 2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı  17 Haziran 2019
Kabul Yazılarının Gönderilme Tarihi     24 Haziran 2019
Kayıt Ücretlerinin Son Yatırılma Tarihi 20 Eylül 2019
Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderime Tarihi02 Eylül 2019
Sempozyum Programının İlanı 23 Eylül 2019