1 Aralık 2023 İLK ADIMIN 100. YILI ANISINA

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Bildiri Kitabı

Bildiri Kitabı
(Resme Tıklayınız)

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU