30 Kasım 2020 İLK ADIMIN 100. YILI ANISINA

İletişim

Prof. Dr. Serkan ŞEN Düzenleme Kurulu Başkanı 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tel: +90(362) 3121919 / Dahili : 5156

Dr. Öğr. Üyesi Mediha MANGIR Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Tel: +90(362) 3121919 / Dahili : 5374

Sempozyum sürecinde her türlü bilgi için aşağıdaki e posta adresimizden bizimle iletişim kurabilirsiniz:

dunyadiliturkce2019@gmail.com