30 Kasım 2020 İLK ADIMIN 100. YILI ANISINA

Düzenleme Kurulu

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
(16-18 Ekim 2019, Samsun)

DÜZENLEME KURULU

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Serkan ŞEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mediha MANGIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Feyzi Ersoy

Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürü

Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Sekreterya

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Memiş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. İrem Bayraktar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Muhammed İkbal GÜLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Rahime ŞENTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Hanife ALKAN ATAMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş. Gör. Hasan KIZILDAĞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş. Gör. Recep DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü