Onur Kurulu

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
(16-18 Ekim 2019, Samsun)

Onur Kurulu

Osman Kaymak Samsun Valisi

Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü / XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Onur Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Derya ÖRS Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Türk Dil Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Şeref ATEŞ Yunus Emre Enstitüsü Başkanı