30 Kasım 2020 İLK ADIMIN 100. YILI ANISINA

Sempozyum Sekreteryası

Sekreterya

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Memiş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. İrem Bayraktar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Muhammed İkbal GÜLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Rahime ŞENTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Hanife ALKAN ATAMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş. Gör. Hasan KIZILDAĞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş. Gör. Recep DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü