Kabul Edilen Bildiriler

Değerli Katılımcılar,

Her şeyden önce “XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”na gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ediyoruz. Sempozyuma dört yüz yetmiş bildiri özeti gelmiş; her bir bildiri, özet gönderme süreci tamamlandıktan hemen sonra değerlendirilmek üzere iki alan hakemine gönderilmiştir. Her iki hakemin de “Olumlu” değerlendirdiği bildiriler, sempozyum programına dahil edilmiş; “Olumsuz” değerlendirdiği bildiriler ise kabul edilmemiştir. Hakemlerden birinin “Olumlu”, diğerinin de “Olumsuz” değerlendirdiği bildiriler ise, üçüncü bir hakeme gönderilerek şekillenmiştir.

Sempozyuma bildiri özeti gönderen her bir bilim insanına ilgilerinden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Sempozyumdan hemen sonra bildiriler basılacağı için, katılımcıların bildiri tam metinlerini sempozyum takviminde belirtilen 30 Eylül 2019 tarihine kadar göndermelerini rica ediyoruz. Tam metinlerin gönderim şeklini duyurular bölümünden kontrol edebilirsiniz.

Sempozyumda görüşmek dileğiyle…

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Kabul Edilen Bildiriler (Resme Tıklayınız)